Disclaimer

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de eigenaar van Carwash Plus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

 

Algemeen
De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die zijn gekoppeld aan het internetadres www.carwashplus.nl. (van Carwash Plus). Mocht u problemen ondervinden op onze websites (Carwash Plus), laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Op het gebruik van de website van www.CarwashPlus.nl. (van Carwash Plus) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Carwash Plus stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

Elektronische communicatie
U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de websites en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt. Carwash Plus, wasstraat, Haarlem, Waarderpolder garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

 

Informatie; hyperlinks
Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de websites aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de websites verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Carwash Plus, wasstraat, Haarlem, Waarderpolder betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze websites. Dit betekent echter niet, dat Carwash Plus kan garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. In de gevallen, dat op de websites hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan.

 

Aansprakelijkheid
Carwash Plus, de aan ons gelieerde ondernemingen en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de websites bieden of gebruik van de websites zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de www.CarwashPlus.nl geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de websites (tijdelijk) niet bereikbaar zijn.

 

Wijzigingen
Wij zullen de informatie op de websites periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

 

Rechten van intellectuele eigendom
Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursechtelijk beschermde werken op www.CarwashPlus.nl. behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Carwash Plus, wasstraat, Waarderpolder. Carwash Plus, wasstraat, Haarlem, Noord Holland, zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Carwash Plus, wasstraat, Haarlem, Waarderpolder, slecht verdraagt met de naam en reputatie van Carwash Plus, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

 

Privacy
Carwash Plus, wasstraat, Haarlem, Noord Holland, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Carwash Plus, wasstraat, Haarlem, Waarderpolder verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan Carwash Plus worden verstrekt via de website van CarwashPlus, wasstraat, Haarlem, Waarderpolder, of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

 

Toepasselijk recht
Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

©2012 CarwashPlus

 

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot CarwashPlus.

 

De hypermoderne CarwashPlus wasstraat ligt pal aan de Oude weg 155 op bedrijvenpark De Waarderpolder in Haarlem.

Dit autowasbedrijf is volledig indoor en biedt alle comfort die men zich maar kan indenken. De wasstraat is voorzien van de modernste apparatuur. Je auto wordt gewassen met zijdezachte textiel: veel veiliger voor de autolak dan kunststof borstels, maar zorgt daarnaast ook voor een glanzend resultaat. Na de wasstraat kan gratis gebruik worden gemaakt van een van de vele stofzuigers.

 

Bij CarwashPlus

Als je bij de CarwashPlus wasstraat binnenrijdt, kies je een programma en rekent deze af bij één van de medewerkers. Vervolgens word je persoonlijk naar de wasstraat begeleid, waar een 60 meter lang wasavontuur kan beginnen. Al na 6 minuten komt je bolide schoon, droog en glimmend uit de wasstraat rollen.

Om je auto er helemaal piekfijn uit te laten zien, kan na de wasstraat gratis gebruik gemaakt worden van een van de vele krachtige stofzuigers.

De moderne CarwashPlus wasstraat te Haarlem is aangesloten op een recyclesysteem waardoor maar liefst 90% van het water kan worden hergebruikt. Bovendien gebruikt CarwashPlus uitsluitend niet-agressieve en biologisch afbreekbare shampoos: beter voor de autolak en beter voor het milieu.